"Tarkaságok ezek a könyvek, akár a borítók, és átszövi mindegyiket a leleményes humor. Jók a történetek, barátainkká válnak a derekas illetők, szurkolunk a gonoszak ellen - s nekem nem szabad ismertetnem a regény-forma elbeszélésfüzér egyetlen csattanóját sem. Van ilyen, sok!"

Tandori Dezső  "A Pamuhihőke és Sámsemék remek könyv. Érdekes. Csodálatos. Lenyűgöző. De miért ne lehetne emellett valami más is? Nem nagyon, csak egy kicsit. Mint amilyen különbség van a Hamupipőke és a Pamuhihőke között."

Szegő András  


Az író humorral és bölcsességgel átszőtt meséi élvezetesek, mulatságosak, izgalmasak, alkalmasak arra, hogy felébresszék a gyerekek kíváncsiságát és fejlesszék intellektusát, vagyis maradéktalanul megfelelnek a "jó mese" kritériumainak.

Boldizsár Ildikó  

Öné lett rajz Könyvek Mesék Abszurdok Feldolgozások Ezt írták Galéria

Elektronikus könyv és nevelés
(www.tanszertar.hu)

Ifjúsági irodalom

Az elvarázsolt város

Mióta Mici Mackó belépett az ifjúsági világirodalomba, szinte kötelező hagyomány lett, hogy térkép vezesse be a mesekönyvet vagy az ifjúsági regényt. Térkép, amely hitelesen elkalauzol a fantázia birodalmában. Rokonszenves ötlet a térkép, az írói csaláshoz kell némi olvasói ámítás!

Nincs ez másképp Tarcsai Szabó legújabb, immár negyedik meseregényében sem. Az elvarázsolt város – a Micsoda város! folytatása, azonosak a két regény szereplői, a helyszínek, még a mesevilág figurái is ugyanazok. A történet is ott kezdődik, ahol amaz végződik, de hát ez természetes. Már a könyv borítóját megszemlélve értesülünk Mesélnek város hollétéről (mielőtt elvarázsolták), Talánháza közelségéről és a Varangyos hegy szörnyűségéről. De megleljük a térképen Mágiarakást és Króma házát is (ami természetesen krokodilmadarat jelent, ha valaki nem tudná). A legörömtelibb azonban, hogy hamar ráakadunk a bimbambuszok rétjére, bár ekkor még nem tudjuk, hogy ők lesznek a könyv legaranyosabb szereplői.

Rettenetes veszedelem leselkedik Mesélnek városára, egy fondorlatos lelkületű bábjátékos szemelte ki áldozatául a várost és lakóit. Előbb a hangjukat csalja ki belőlük és zárja be varázsdobozába, aztán az egész várost hirtelen törpékké majd papiros figurákká változtatja és beletereli egy közönséges fadobozba. Mivel azonban a bábjátékosnak varázsereje van, ezért képes a bábokat a maga kénye-kedve szerint mozgatni, sőt még a cirkuszban is föllép ezzel a valóban nem mindennapi mutatvánnyal. A városka és lakói megmentésére azonban megmozdul az ellentábor, amelyet (mint annyiszor) tisztaszívű ügyetlenek és valódi hatalmasságok alkotnak. Van cselszövés és ellencselszövés, álcázás és ellen-álcázás, de végül is győz az igazság, a városból ismét város lesz, a bábokból lakók, a bábjátékos pedig mehet Isten hírivel! Nem jobb és nem rosszabb történet ez a meseregények legtöbbjénél, elemei is kellő mértékben hasonlítanak és kellő mértékben különböznek amazokétól.

Mi teszi sajátosan Tarcsai Szabó-féle regénnyé Az elvarázsolt várost? Mi sejteti, hogy közép-európai, jelesül magyar meseregényt lapozgat a fiatal vagy még fiatalabb korú olvasó? A varázslatot nem is annyira a mesés lények feltűnése és ügyködése jelenti, ezek alig különböznek más országok és más mesekönyvek világától. A nevek azonban összetéveszthetetlenül magyaros hangzásúak, beszélő nevek, sőt időnként harsogva nevetők-megnevettetőek, vagy ügyefogyottan motyogó nevek: Lábalóga Szilveszter, Hakinyiti Becsuki, Lustapusta Zörömböröm meg a többiek. Évtizedes hagyománya a magyar meseirodalomnak ez a figuraformázás, a nevekkel jellemzés, a gyermekvilág szavainak átcsempészése a mesevalóságba, hogy enyhítse a gyermekolvasó félelmét, hogy mosolyra fakassza a hitelt számon kérő kritikust. Ötletes névalak a Baltazár és Jobbtazár páros, az Irgaburga (aki, ugyebár, az irgumburgum nőnemű alakja), meg a kedves bimbambuszok, akik a harangszót és a nádszálat ötvözik nevükben.

A kortárs magyar mesékben bizonyára több a költő, a költőiség, vagy legalább a játékos nyelvi hajlandóság, mint a világ bármely népének meseirodalmában, - ami persze jó dolog. Nyelvi és logikai ötletességre szoktatja olvasóit, a jellem és a név lehetséges párhuzamát-ellentétét teremti meg, az olvasót kilendíti a hagyományos névszemlélet megszokásából. Még jobb azonban, ha a játszi és találó névadás nem öncélú, a szereplők beszélő nevükhöz méltóan cselekszenek, – ebben mintha adós maradna a könyv. Sőt, a mesebeli lények mesés természete is túlontúl sok köznapi, emberi elemet tartalmaz, a boszorkányok pörlekedésében időnként mintha a televíziók valóságshow-ját hallanánk vissza. A jól eltervezett cselekmény elé is néhol túlzott mértékű és lapos mellékkörülmény-halmaz tornyozódik föl. Varázserő ide, csodatévő hatalom oda, a szereplők gyakran tehetetlenkedve topognak, és a valóságosnál is laposabb közhelyeket fecsegnek össze.

A szerző, aki a névadásban csillogtatja fantáziáját, a cselekménybonyolításban, a lendületben mintha szárnyaszegettebbnek mutatkoznék, - de talán ez az ellentét is valamiféle magyar tulajdonság! Igazán sokat magáról Mesélnek városáról se tudunk meg, mintha a mesemondó túlzottan belebonyolódott volna a praktikák és varázslás-módszertani részletek kezelésébe. Persze, ha nem ismerjük is meg kellőképen, azért egy várost nem kell elvarázsolni, se fadobozba zárni és lakóit papírfigurákként táncoltatni, helyes, hogy ez a veszedelem elhárult Mesélnek feje fölül! Annak pedig külön örülünk, hogy az aranyos bimbambuszoknak olyan szép, komoly, veszélyes és költői szerep jutott a pórul járt lakosok megmentésében. Aki kíváncsi, milyen lények is ezek a bimbambuszok, mit tettek és hogyan közlekednek ég és föld között, olvassa el Tarcsai Szabó Tibor legújabb regényét!

Lukáts János
2005. március